Hetki hyvinvointia -Terveydenhuollon palvelut

Tarjoan psykologin yksilövastaanottokäyntejä aikuisasiakkaille. Vastaanotolla voimme keskustella sinulle merkityksellisistä asioista, liittyivätpä ne esim. elämäntilanteeseesi, mielialaan tai ahdistukseen. Olennainen osa työskentelyä ovat toiminnalliset menetelmät, jotka antavat sinulle työkaluja säädellä kehoa ja mieltä. Toiminnallisin menetelmin voit saada myös uusia keinoja suhtautua mielen päällä oleviin asioihin. 

Työotteessani yhdistyvät erilaiset viitekehykset ihmismieleen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
   

Hengitysohjaus

Hengitysohjauksen (Psykofyysisen hengitysterapian) keinoin saat tukea hengityksen tasapainottamiseen. Hengittämisessä saattaa ilmetä monenlaisia pulmia - katkoksia ja hengityksen pidättämistä, yli- tai alihengittämistä ja apuhengityslihasten pitkäaikaista käyttöä. Hengityspulmat aiheutuvat usein kuormittavien elämänkokemusten yhteydessä ja siten saattavat jäädä myös vaikuttamaan kehon kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 
Hengitysohjauksessa opit lisää tasapainoisesta hengityksestä ja tutustut omaan tapaasi hegittää. Hengitys onKIN käytännöllinen ja aina matkassa mukana kulkeva tapa säädellä omaa oloa.

Psykofyysistä hengitysterapiaa (Hengityskoulua) on sovellettu monenlaisista oireista ja ongelmista kärsivien auttamiseen sekä yksilö- että ryhmäterapioissa. Menetelmää on kehitetty yli 35 vuoden ajan.

Lisätietoa psykofyysisestä hengitysterapiasta tästä.


Hengitysohjaus

Kenelle: Aikuisasiakkaalle, joka on kiinnostunut tasapainoisen hengityksen tutkimisesta kokemuksellisten harjoitteiden avulla

Varaukset: Susanna / 04578757180

Keskustelukäynti hyväksymis- ja omistautumisterapia painotuksella 

Tästä viitekehyksestä käsin voimme työskennellä tavoitteellisesti helpottaen stressioireilua, masennusta ja ahdistusta. Lyhyen hoidon aikana voimme selventää, mitä mielekäs elämä on sinulle, vahvistaa arvojesi mukaista elämää käytännön tekojen kautta sekä harjoitella tietoisen läsnäolon taitoja ja hyväksyntää, elämän haasteista huolimatta. Työskentelyssä painottuvat keskustelu, vertauskuvat sekä kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitteet.

Psykologin yksilövastaanotto

Kenelle: Keskustelukäynti aikuisasiakkaille, painotuksena lyhythoito

Varaukset: Susanna / 04578757180

 

Eko- ja ympäristöpsykologia

Luontoavusteiset psykologipalvelut ovat ennaltaehkäiseviä tai terapeuttisesti tavoitteellisia. Voimme hyödyntää luonnon elvyttäviä ja voimaannuttavia vaikutuksia tai voimme tietoisesti hyödyntää luontoa sinulle merkittävien asioiden työstämiseen. Näkökulmana työskentelyssä tällöin on eko- ja ympäristöpsykologia.

Psykologin luontovastaanotto

Kenelle: Luontoympäristössä tapahtuvaa keskustelua sekä asiakkaan tarpeiden mukaisten, luontoavusteisten harjoitteiden tekemistä

Varaukset: Susanna / 04578757180

                                                                                         
       


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain kauppasopimuksia koskevan lainsäädännön piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).