Susanna

"Makaan ison männyn juurella. Lepuutan päätäni männyn runkoa vasten, kuulostelen lintujen laulua.

Katseeni hakeutuu korkealle kurkottavien mäntylatvustojen hiljaiseen huojuntaan tuulessa, pohdin puiden kestävän hyvin tuulta. Aika menettää merkityksensä ja oloni tuntuu hyvältä. Aivan yllättäen minut valtasi lämmittävä kiitollisuuden tunne."

Edellinen tarinan pätkä kertoo pienen palan matkastani kohti luontolähtöistä yrittäjyyttä. Työskentelyotteeni psykologina on muokannut keskustelupainotteisuudesta kohti toiminnallista ja kokonaisvaltaispaa työskentelyotetta. Keskusteleminen on olennaista mielenpäällä olevien asioiden hahmottamiseksi ja uusien näkökulmien oivaltamiseksi. Mielen hyvinvointi on kuitenkin muutakin.

Siksipä, yritykseni palvelutarjonnalla haluan tarjota mahdollisuuden palautua esimerkiksi lyhyt- tai pidempikestoisesta stressistä. Stressi on liitännäinen monissa elämäntilanteissa, kriiseissä ja mielen hyvinvoinnin haasteissa. Olet lämpimästi tervetullut palveluihin, joissa yhdistyvät psykologia, jooga ja luonto.

 Tulen työskentelemään osa-aikaisena projektitutkijana 2/2019 lähtien LuoVi -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan ryhmän tuloksellisuutta masennuksesta kärsivien työikäisten kuntoutuksessa. LuoVi- ryhmä (LuonnostaVirtaa) on psykologien kehittämä menetelmä, jolla pyritään luontoympäristön ja ryhmän tuen avulla tukemaan osallistujien kuntoutusprosessia ja kykyä hyödyntää luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ryhmätapaamisten jälkeenkin. Omaan siis tietoa ja osaamista tuoreesta eko- ja ympäristöpsykologian tutkimuksesta ja LuoVi-ryhmän ohjaamisesta.

Ammatilliset koulutukset:

psykologi, PsM  - Jyväskylän yliopisto  2012
luonto-ohjaaja (opiskelija) - Kainuun ammattiopisto 2019


Täydennyskoulutukset:

joogaopettaja (RYT200) - Chi Therapeutics  2018
traumasensitiivisen joogan peruskurssi - TCTSY 2018 
hengitysohjaaja (psykofyysinen hengitysterapia) 2018
metsämieli menetelmä -ohjaajakoulutus  2018
Green Care -opintoja  2018-2019

Runsas osaaminen vuorovaikutushoidoista, tunnesäätelystä, stressinsäätelystä sekä kehityspsykologiasta.